Home

Folder Tomasz Jaźwiński - pieniądz papierowy: artykuły publikowane w Przeglądzie Numizmatycznym


Folder Piotr Kalinowski - Katalogi pieniądza śląskiego


HTML/PDF Nienotowane odmiany halerzy wrocławskich Macieja Korwina

HTML/PDF Dwie odmiany 3-krajcarówki Jana Chrystiana i Jerzego Rudolfa z datą 1606

HTML/PDF Monety 3-krajcarowe Albrechta von Waldstein

HTML/PDF 24-krajcary czy ćwierćtalar?

HTML/PDF Siła nabywcza pieniądza na Śląsku w okresie średniowiecza

HTML/PDF Pieniądz zastępczy Ziębic 1918-1923

HTML/PDF Motywy historyczne na zastępczych monetach Ziębic

HTML/PDF Bony zastępcze Wrocławia z roku 1921

PDF Herby i znaki mennicze na trojakach polskich


HTML/PDF Banknoty "Wyborcze"


HTML/PDF Zabiegi o otwarcie mennicy warszawskiej w r. 1765

PDF Przyczynki do historyi medali i monet Stanisława Augusta