Content

Piotr Kalinowski

Wszystkie poniższe publikacje zostały wydane również w formie drukowanych katalogów i zostały uhonorowane medalem imienia Juliusza Mękickiego za popularyzację numizmatyki śląskiej.


PDF Królestwo Prus

PDF Karol VI

PDF Maria Teresa

PDF Józef I

PDF Leopold I

PDF Ferdynand II

PDF Ferdynand III

PDF Królowie czescy

PDF Książęta cieszyńscy

PDF Książęta raciborscy


PDF Pieniądz miasta Bielsko

PDF Pieniądz miasta Cieszyn


Content Up