Content

Monety 3-krajcarowe Albrechta von Waldstein

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller (artykuł opublikowany w Jastrzębskim Roczniku Numizmatyczno-historycznym, zeszyt 8/2011)

Kompleksowe badania nad monetą śląską, prowadzone przez ostatnie lata m.in. przez Jarosława Dutkowskiego1, Roberta Pieńkowskiego2 czy wreszcie współautorów niniejszego opracowania3 wskazują na konieczność przeprowadzenia ponownego, gruntownego skatalogowania monety śląskiej.

Dotychczasowe opracowania w zakresie nowożytnej monety śląskiej, np. Saurmy-Jeltscha4, Friedensburga/Segera5, czy Kopickiego6, zdają się być już niewystarczające na potrzeby współczesnego kolekcjonerstwa. Pomijając fakt, iż wymieniają one tylko podstawowe typy monety śląskiej – z niezrozumiałych powodów – często nie uwzględniają ważnych dla historii mennictwa śląskiego emisji.

Przykładem może być moneta Albrechta von Waldstein, bita w latach 1628-16347 dla Księstwa Frydlandii i Żagańskiego. O ile jeszcze w pracy Surmy-Jeltscha wymienione są emisje książęce z mennic w Jiczynie (czes. Jičín) i Żaganiu, o tyle już Friedensburg i Seger oraz Kopicki, nie uwzględniając żagańskiej tytulatury i heraldyki monet bitych w Jiczynie, całkowicie pomijają je w swoich opracowaniach.

Na awersie monet frydlandzko-żagańskich widnieje popiersie książęce, na rewersie natomiast widnieją herby książęce. W przypadku monet 3-krajcarowych wyróżniamy dwa typy oznaczeń heraldycznych, tj.: orzeł frydlandzki z tarczą herbową na piersi (z herbem rodowym Waldsteinów w przypadku monet bitych w Jiczynie /cztery zwrócone do siebie lwy/ oraz w przypadku monet bitych w mennicy żagańskiej herbem Żagania /popiersie anioła i lew/ oraz herbem Waldsteinów) lub trzy tarcze z herbami Meklemburgii /głowa wołu/, Frydlandii /orzeł/ i Księstwa Żagańskiego /popiersie anioła i lew/8.

Rozpoczynająca się na awersie majuskularna legenda otokowa występuje w odmianie skróconej lub rozbudowanej i w pełnym łacińskim brzmieniu oznacza:

lub

Mając na względzie powyższe uwagi, katalog podstawowych typów10 monet 3-krajcarowych Albrechta von Waldstein obejmuje następujące pozycje:

  Mennica Jiczyn

  1628

 1. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym słońce11

  icoALBER•D•G• (ico) D•FRI•ET•SAG

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•16Z8 2. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym słońce

  icoALBER•D•G• (ico) D•FRI•ET•SAG

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1628

 3. image


 4. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym słońce

  icoALBER•D•G• (ico) D•FRI•ET•SA•

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1628 5. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym słońce

  icoALBER•D•G•D• (ico) FRI•ET•SAG

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1628 6. 1629

 7. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym słońce

  icoALBER•D•G•D• (ico) FRI•ET•SA

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1629 8. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym słońce

  icoALBER•D•G• (ico) D•FRI•ET•SA

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1629

 9. image


 10. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym słońce

  icoALBER•D•G•D• (ico) FRI•ET•SAG

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1629

 11. image


 12. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym słońce

  icoALBER•D•G• (ico) D•FRI•ET•SAG

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1629 13. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym słońce

  icoALBER•D•G• (ico) D•FRI•ET•SAGA

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1629

 14. image


  1630

 15. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew12

  icoALBERT•D•G• (ico) D•FRI•ET•SA

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1630

 16. image


 17. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  icoALBER•D•G• (ico) D•FRI•ET•SA

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1630 18. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  icoALBERT•D•G•D (ico) FRI•ET•SAG

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1630 19. 1631

 20. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  ( ico ) ALBERT•D•G•D (ico) MEG•FRI•ET•SAG

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1631 21. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  icoALBERT•D•G•D (ico) MEG•FRI•ET•SAG

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1631

 22. image


 23. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  icoALBERT•D•G•D (ico) MEG•FRI•ET•SAG

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• ico PRIN•1631 24. 1632

 25. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  ( ico ) ALBERT•D•G•D (ico) MEG•FRI•ET•SAG

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•163Z

 26. image


 27. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  icoALBERT•D•G•D (ico) MEG•FRI•ET•SAG

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•163Z 28. 1633

 29. Aw.: Popiersie małe i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  icoALBERT•D•G•D (ico) MEG•FRI•ET•SAG

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1633

 30. image


 31. Aw.: Popiersie duże i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  icoALBERT•D•G•D (ico) MEG•FRI•ET•SAG

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1633

 32. image


  1634

 33. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym półlew

  icoALBERT•D•G•D (ico) MEG•FRI•ET•SAG

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem nominałem

  SAC•RO•IM• (ico) PRIN•1634 34. Mennica Żagań

  1629

 35. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem znak menniczy hak13

  icoALBERTVS•D:G (ico) DVX•FRID:ET SA:ico

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym "S"14

  SACRI RO:IMP• (S) PRINCEPS•16Z9

 36. image


 37. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem znak menniczy hak

  icoALBERTVS D:G (ico) DVX FRID:ET SA:ico

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym "S"

  SACRI:RO:IMP• (S) PRINCEPS•I629

 38. image


 39. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem znak menniczy hak

  icoALBERTVS D:G (ico) DVX FRI:ET SAico

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym "S"

  SACRI RO IMP• (S) PRINCEPS•16Z9

 40. image


 41. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem znak menniczy hak

  icoALBERTVS D:G (ico) DVX FRI:ET SAico

  Rw.: Orzeł i legenda rozdzielona dołem znakiem menniczym "S"

  SACRI RO IMP• (S) PRINCEP•I6Z9 42. 1630

 43. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem znak menniczy hak

  • ALBER•D:G•DVX (ico) MEG•FRI•ET SAico

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem orderem Złotego Runa, pod tarczami herbowymi znak menniczy "S"

  COM•SVER•DO• – ROS•ET•ST•1630

 44. image


 45. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem znak menniczy hak

  • ALBEDGDVX (ico) MEGFRETSAico

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem orderem Złotego Runa, pod tarczami herbowymi znak menniczy "S"

  COM•SVER•DO• – ROS•ET•ST•1630

 46. image


 47. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem brak znaku menniczego hak

  • ALBER•D:G•DVX (ico) MEG•FRI•ET•SA

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem orderem Złotego Runa, pod tarczami herbowymi znak menniczy "S"

  COM•SVER•DO• – ROS•ET•ST•1630

 48. image


  1631

 49. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem znak menniczy hak

  ALBER•D:G•DVX (ico) MEG•FR•ET•SA•ico

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem orderem Złotego Runa, pod tarczami herbowymi znak menniczy "S"

  COM•SVER•DO• – ROS•ET•ST•1631

 50. image


 51. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem znak menniczy hak

  • ALBER•D:G•DVX (ico) MEG•FRI•ET•SAico

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem orderem Złotego Runa, pod tarczami herbowymi znak menniczy "S"

  COM•SVER•DO• – ROS•ET•ST•1631

 52. image


 53. Aw.: Popiersie i legenda rozdzielona dołem nominałem, nad popiersiem znak menniczy hak

  ALBER•D:G•DVX (ico)•MEG•FRI ico SAico

  Rw.: 3 tarcze herbowe i legenda rozdzielona dołem orderem Złotego Runa, pod tarczami herbowymi znak menniczy "S"

  COM•SVER•DO• – ROS•ET•ST•1631

 54. image


Powyższe zestawienie monet 3-krajcarowych Księstwa Frydlandii i Żagania, które jak zaznaczono powyżej nie obejmuje odmian interpunkcyjnych, jednoznacznie potwierdza zawartą w tytule niniejszego opracowania potrzebę "pisania na nowo numizmatyki śląskiej", który to apel, sformułowany został już kilka lat wcześniej przez Jarosława Dutkowskiego.15

 1. J. Dutkowski, Złoto czasów dynastii Jagiellonów, Gdańsk 2010
 2. R. Pieńkowski, Nieznane monety i medale księstwa legnicko-brzesko-wołowskiego we współczesnych zbiorach polskich i czeskich, Silesia Numismatica, Legnica 2001
 3. D. Ejzenhart, R. Miller, Monety 24-krajcarowe z mennic śląskich, Wrocław 2011 (wydanie II)
 4. H. Saurma-Jeltsch, Schlesische Münzen und Medaillen, Breslau 1883
 5. F. Friedensburg, H. Seger, Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit, Breslau 1901
 6. E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, tom VIII, cz. 1-2, Warszawa 1982-1983, Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych, Warszawa 1995
 7. Okres emisji monet 3-krajcarowych z tytulaturą i heraldyką Ks. Żagańskiego
 8. E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, tom IX, cz. 2, str. 39/68, Warszawa 1986
 9. E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, tom IX, cz. 4, str. 23, Warszawa 1989
 10. W opracowaniu nie wyszczególniano odmian interpunkcyjnych
 11. Tobias Sonnerschien, mincmistrz mennicy w Jiczynie (1627-1630)
 12. Nieokreślony mincerz/zarządca mennicy w Jiczynie
 13. Jan Henryk Jacob, mincerz (?) żagański (1629-1631)
 14. Żagań (łac. Saganum)
 15. J. Dutkowski, Piszemy na nowo numizmatykę nowożytną, czyli o najnowszych odkryciach w numizmatyce śląskiej, Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne 1/2008

J. Dutkowski, Złoto czasów dynastii Jagiellonów, Gdańsk 2010

R. Pieńkowski, Nieznane monety i medale księstwa legnicko-brzesko-wołowskiego we współczesnych zbiorach polskich i czeskich, Silesia Numismatica, Legnica 2001

D. Ejzenhart, R. Miller, Monety 24-krajcarowe z mennic śląskich, Wrocław 2011 (wydanie II)

H. Saurma-Jeltsch, Schlesische Münzen und Medaillen, Breslau 1883

F. Friedensburg, H. Seger, Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit, Breslau 1901

E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, tom VIII, cz. 1-2, Warszawa 1982-1983, Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych, Warszawa 1995

Okres emisji monet 3-krajcarowych z tytulaturą i heraldyką Ks. Żagańskiego

E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, tom IX, cz. 2, str. 39/68, Warszawa 1986

E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, tom IX, cz. 4, str. 23, Warszawa 1989

W opracowaniu nie wyszczególniano odmian interpunkcyjnych

Tobias Sonnerschien, mincmistrz mennicy w Jiczynie (1627-1630)

Nieokreślony mincerz/zarządca mennicy w Jiczynie

Jan Henryk Jacob, mincerz (?) żagański (1629-1631)

Żagań (łac. Saganum)

J. Dutkowski, Piszemy na nowo numizmatykę nowożytną, czyli o najnowszych odkryciach w numizmatyce śląskiej, Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne 1/2008


Content Up